การขอใบเสนอราคา สามารถขอได้หลายช่องทาง ดังนี้:-
1.1 ทางโทรศัพท์ เปิดในเวลาทำการ

ในเวลาทำการ ติดต่อ "ศูนย์บริการลูกค้า" โทร. 0-2276-5987-8 โทรสาร. 0-2276-5986
(เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
***โปรดสอบถาม ชื่อผู้รับการขอใบเสนอราคา (สำหรับการขอทางโทรศัพท์)

1.2 ทางโทรสาร เปิดเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง

1.3 ทาง E-mail : usaneep@fuanth.com
 
 
Home     About us     Products     Our Clients    Downloads     Contact Us     Quotation
Copyright 2008. All Rights Reserved. FUAN Co., Ltd. 448 V.Office Tower 11Fl., Ratchadapisek Rd., Samsennok, Huay-Kwang Bangkok 10310 Thailand